Föreläsningar

Föreläsningar

Mina föreläsningar är baserade på boken Supermetoderna, med inslag av annan vetenskaplig forskning om lärande som jag skrivit om under mitt arbete som vetenskapsjournalist. I stort handlar det om hur vi och våra barn lär oss och minns, hur det går att lära sig effektivare och minnas längre – och vad det är som händer när det inte fastnar.

Jag går igenom vetenskapen bakom de fem metoder som jag valt att fokusera särskilt på i min bok, men även en rad andra metoder och verktyg. Jag går också in på området motivation och vad som kan lyfta respektive sänka motivationen hos våra barn.

Boken är i huvudsak skriven för att vara en hjälp till föräldrar som behöver verktyg för att stötta sina barn i skolan på ett bra sätt. Flera föreläsningar har också varit riktade till föräldrar, men de kan också anpassas så att de fungerar även för elever eller lärare och skolpersonal.

Föräldrar

Fokus är på hur våra barn lär sig och hur vi som föräldrar kan stötta dem på ett bra sätt när de stöter på problem med skolarbetet – eller bara vill plugga lite smartare. Jag går igenom vetenskapen bakom de effektiva metoderna och ger konkreta exempel på hur metoderna går att använda i vardagen, vid läxboken, vid middagsbordet – eller under en stund i bilen.

Jag berättar även om utmaningarna med den unga hjärnan, om vikten av att planera sina uppgifter och sätta mål – och vad föräldrar kan göra när motivationen tryter.

Elever

Flera skolor har efterfrågat en föreläsning med elevfokus och ett ännu mer konkret innehåll. Men roliga, tydliga och konkreta exempel förklarar jag skillnaden mellan att använda bevisat effektiva metoder – och de som faktiskt är bevisat ineffektiva. Även här lyfter jag fram vetenskapen bakom varför metoderna faktiskt fungerar och hur man enkelt kan använda dem.

Jag går också in på vad som händer med hjärnan under pubertet och tonår och hur detta påverkar bland annat både  pluggande och förmågan att planera sin tid. Jag tar också upp hur koncentrationen påverkas av mobilanvändandet och att vår hjärna faktiskt inte klarar av multitasking.

Med sig får eleverna en verktygslåda med användbara verktyg som gör att de på mindre tid kan lära sig mer. Det handlar både om bra sätt att plugga på, vad man kan göra innan en lektion och hur man planera sin tid och sätta mål för att få saker gjorda.

Lärare och skolpersonal

Många av de studier som boken Supermetoderna baseras på kommer från klassrumssituationer. Boken har jag riktat till föräldrar, eftersom jag själv som förälder saknat den här kunskapen. Men jag håller också gärna föreläsningar riktade direkt till lärare.

En sådan föreläsning tar avstamp i vad forskningen säger om effektiv inlärning och vad man som lärare kan göra för att utnyttja den här kunskapen, både i klassrummet och hur man bäst stöttar elever inför prov och läxor.

Även här kan jag gå in på vad som händer med hjärnan under pubertet och tonår och hur det påverkar både studiedisciplin, planering och annat.

Jag har själv aldrig jobbat som lärare, däremot mött både många lärare, elever och föräldrar under mina år som skol- och utbildningsreporter på SvD. Men framför allt så har jag intervjuat en rad av världens mest framstående inlärningsforskare som under år har studerat effektivt lärande och undervisning.

För företag och organisationer

När vi lär oss – och varför vi inte gör det.

Företag och organisationer lägger miljoner på utbildningar för sina anställda årligen. Men hur mycket av det fastnar? Ja det beror faktiskt på en hel rad saker. Och det finns några ganska enkla knep att ta till för att öka lärandet – både för den som ska lära ut och för den som ska lära sig.

Forskare vet idag ganska exakt vad det är som gör att vi lär oss saker – och vad som händer när vi inte gör det. Bara för att vi verkligen vill lära oss och minnas något, så är det inte alls säkert att vi gör det. Det finns nämligen några saker som behöver vara uppfyllda.

I en både inspirerande och nyttig föreläsning får deltagarna en rad effektiva verktyg som hjälper oss att lära oss effektivare och minnas längre, oavsett om det handlar om att minnas det vi lärt oss på en kurs på jobbet eller innehållet i en bok vi läst.

Referenser

Nedan är exempel på några olika uppdragsgivare och föreläsningar jag gett. Om du vill komma i kontakt med någon av dem så kontakta mig gärna via webbformuläret.

Enskede byskola, Stockholm
En föreläsning riktat till skolans föräldrar om barns lärande, effektiva studietekniker och hur föräldrar kan vara ett fungerande stöd i skolarbetet (digital och live).

Chalmers tekniska högskola
 En föreläsning på engelska för institutionens personal, både forskare och verksamhetsstöd, på tekniska institutionen (Teknikens ekonomi och organisation) om hur man kan lära sig effektivare och minnas bättre (digital).

Språklärarföreningen
En föreläsning om vetenskapen bakom effektiv språkinlärning, med språklärare från olika delar av landet (digital).-SvD Accent. En föreläsning om boken Supermetoderna med fokus på barns lärande och effektiva studiemetoder. I publiken fanns framför allt lärare och föräldrar (live).

Foto Maria Sunden Jelmini
Foto Malin Hoelstad

vill du Boka en Föreläsning?