Föreläsningar

Föreläsningar

Mina föreläsningar handlar i korthet om hur vi kan lära oss effektivare – och varför metoderna funkar. I boken Supermodellerna, men även som vetenskapsjournalist på SvD, har jag intervjuat många av världens absolut främsta inlärnings- och kognitionsforskare. Det är deras insikter jag delar med mig av.

Forskare är nämligen idag rätt så överens om några saker: det finns ett antal metoder som är rysligt effektiva om vi verkligen vill minnas det vi försöker lära oss – och det finns de som inte är lika bra. Däremot är det inte så lätt i stunden att känna vad som funkar och inte.

I stort handlar mina föreläsningar om hur vi lär oss och minns, hur det går att lära sig effektivare och minnas längre – utan att lägga ner mer tid. 

Fokus i föreläsningarna är lite olika, beroende på vilka jag möter,

Elever

Konkreta verktyg för att lära sig smartare
En verktygslåda för effektivt lärande. När jag föreläser för elever är innehållet konkret: så här lär du dig bättre, utan att lägga ner mer tid. Med roliga exempel förklarar jag skillnaden mellan att använda bevisat effektiva metoder och de som faktiskt är bevisat ineffektiva – och varför vi inte alltid i stunden känner när vi lär oss som mest.

Jag tar avstamp i vetenskapen bakom varför vissa metoder faktiskt fungerar och hur man enkelt kan använda dem.

Jag går också in på vikten av att våga göra fel. Hur lär vi oss spanska om vi inte gör en väldig massa fel på vägen? Och svarar vi fel på en fråga, då kommer minnet av rätt svar sitta som berget, visar en rad studier. Tyvärr gör synen på oss själva som “en som inte kan språk” eller “en som inte kan matte” att vi bromsar vårt eget lärande – helt i onödan.

Med sig får eleverna ett tiotal användbara verktyg som gör att de på mindre tid kan lära sig mer: effektiva sätt att plugga på hemma, vad man kan göra innan en lektion och hur man planera sin tid och sätta mål för att få saker gjorda.

Lärare och skolpersonal

Inlärningsforskningen i klassrummet
Inlärning har exploderat som forskningsområde det senaste decenniet. Idag vet forskare rätt mycket om vilka tekniker som är effektiva och vilka som inte är det – och inte minst varför. Och som vetenskapsjournalist intervjuar jag regelbundet de inlärnings- och kognitionsforskare i världen som är bäst på sina områden, Daniel Willingham, Carol Dweck och Roddy Roediger är några av dem.

I en föreläsning till lärare tar jag avstamp i vad forskningen säger om effektivt lärande och vad man som lärare kan göra för att utnyttja den här kunskapen, både i klassrummet och som tips till elever att ta med sig hem. Varför kan det vara en bra idé att ge eleverna ett prov innan man börjar med ett nytt område? Varför känns det inte alltid som att vi lär oss, trots att vi gör det?

Varför lär sig eleverna mer när man blandar matematikområden (trots att det inte verkar så)? 
 
Det är några frågor som forskningen kan ge svar på.
 

FÖRÄLDRAR

Stötta ditt barn eller tonåring
I mötet med föräldrar är fokus på hur våra barn lär sig, vilka utmaningarna är och hur vi som föräldrar kan stötta dem på ett bra sätt när de stöter på problem – eller bara vill plugga lite smartare.

Jag går igenom vetenskapen bakom de effektiva studiemetoderna och ger konkreta exempel på hur de går att använda i vardagen, vid läxboken, vid middagsbordet – eller under en stund i bilen.

Jag går också in på utmaningarna med den unga hjärnan, om vikten av att planera sina uppgifter och sätta mål – och vad föräldrar kan göra när motivationen tryter (ja, mutor är ok – i vissa fall).

För företag och organisationer

När vi lär oss – och varför vi inte gör det
Företag och organisationer lägger miljoner på utbildningar för sina anställda årligen. Vi har presentationer och dragningar. Men hur mycket av det fastnar? Ja det beror faktiskt på en hel rad saker. Och det finns några ganska enkla knep att ta till för att öka lärandet – både för den som ska lära ut och för den som ska lära sig.

Forskare vet idag ganska exakt vad det är som gör att vi lär oss saker – och vad som händer när vi inte gör det. Bara för att vi verkligen vill lära oss och minnas något, så är det inte alls säkert att vi gör det. Det finns nämligen några saker som behöver vara uppfyllda.

I en både inspirerande och nyttig föreläsning får deltagarna en rad effektiva verktyg som hjälper oss att lära oss effektivare och minnas längre, oavsett om det handlar om att minnas det vi lärt oss på en kurs på jobbet eller innehållet i en bok vi läst. Dessutom finns en rad knep att ta till för att du som chef eller föredragshållare ska nå ut med ditt budskap.

Referenser

Nedan är exempel på några olika uppdragsgivare och föreläsningar jag gett. Om du vill komma i kontakt med någon av dem så kontakta mig gärna via webbformuläret.

PA Fogelströms gymnasium, Stockholm.
En föreläsning för elever i åk 2 och 3 om smarta studiemetoder: 7 sätt att få det att fastna (live).

Enskede byskola, Stockholm
En föreläsning riktat till skolans föräldrar om barns lärande, effektiva studietekniker och hur föräldrar kan vara ett fungerande stöd i skolarbetet (digital och live).

Chalmers tekniska högskola
En föreläsning på engelska för institutionens personal, både forskare och verksamhetsstöd, på tekniska institutionen (Teknikens ekonomi och organisation) om hur man kan lära sig effektivare och minnas bättre (digital).

Språklärarföreningen
En föreläsning om vetenskapen bakom effektiv språkinlärning, med språklärare från olika delar av landet (digital).-SvD Accent. En föreläsning om boken Supermetoderna med fokus på barns lärande och effektiva studiemetoder. I publiken fanns framför allt lärare och föräldrar (live).

 

Foto Maria Sunden Jelmini
Foto Malin Hoelstad

vill du Boka en Föreläsning?