Bokens Innehåll

Boken är skriven för att fungera som en guide till hur du som förälder – eller moster, farbror, morfar, eller granne för den deln – kan vara ett stöd för dina barn i skolan. Teknikerna för att lära sig bättre fungerar lika bra för en mellanstadieelev som för en högskolestudent.

Den går igenom en rad effektiva tekniker och verktyg som lyfter och effektiviserar lärandet och forskningen bakom dem.

Den går på djupet in i fem särskilt effektiva studiesätt – supermetoderna – men den tar även upp många andra effektiva metoder för att öka lärandet. Den djupdyker lite extra i hur supermetoderna kan komma till användning i två av skolans stora områden: för att plugga matematik och för att lära sig språk.

Boken går också igenom grunderna i hur minnet fungerar och hur vi och våra barn egentligen lär oss saker – och även vilka hinder som finns och vad som händer när vi inte lär oss.

Även om boken främst riktar sig till föräldrar, funkar det förstås lika bra om den som vill förbättra sitt pluggande läser den själv. Eller för vuxna som helt enkelt vill lära sig mer och minnas bättre i framtiden.