Läs detta innan du betalar barnen för fina betyg

  • av

betyg

Så här i skolavslutningstider var jag bara tvungen att skriva om detta med att betala sina barn för bra betyg (ligger på SvD.se, men inlogg behövs) och om det funkar eller inte.

Jag har själv inte betalat för just fina betyg, men däremot för en hel del annat – som lästa böcker och lästa tidningsartiklar. Sett till vad forskningen säger kan man konstatera ungefär detta (och jag kan konstatera att jag iaf har gjort delvis rätt):

– för att funka behöver en belöning komma nära i tiden – typ samtidigt som en aktivitet sker. Det är alltså bättre att säga ”du får tio spänn om du pluggar nu” än locka med pengar i slutet av terminen.

– allra effektivast blir belöningen om man känner att den finns inom räckhåll men att vi riskerar att förlora den (typ: den här tian får du inte om du inte pluggar till provet)

– om det redan finns en inre motivation att plugga är risken stor att du effektivt sopar undan den, och ersätter den med den monetära belöningen.

– för att en yttre belöning ska vara motiverande måste den fortsätta att komma och dessutom öka i storlek (det kan alltså bli en rätt dyr historia)

– om belöningar trots allt detta ändå används ska de ha ett specifikt syfte: att öka den inre motivationen.

När jag pratade med forskaren Thomas Jungert vid Lunds univsersitet underströk han just att belöningen bara bör vara ett sätt att få igång den inre motivationen, så att barnet kommer igång, förhoppningsvis tycker att det är roligt och får ett eget inre driv.

Men en belöning kan också göra att man känner sig kontrollerad – vilket alltså i sin tur kan resultera i att motivationen sjunker (eller går från att vara ett inre driv, till att bara handla om belöningen)

För att vi människor ska känna motivation är det också viktigt att vi känner att vi kan, att vi har kompetens. Så om mutan handlar om att få ett barn att sätta sig några timmar med matteboken, så kan det förstås också göra att kunskapsnivån höjs – vilket i sin tur ökar motivationen, menar Jungert.

I SvD-artikeln skrev jag om en intressant amerikansk studie med hela 36 000 elever i amerikanska låginkomstområden, där Harvardekonomen Roland Fryer tittade just på om en lockande belöning kunde göra att eleverna förbättrade sina skolresultat.

Att säga till eleverna att de skulle få betalt i slutet på terminen om de förbättrade sina testresultat på nationella prov eller sitt betyg, gjorde inte att eleverna förbättrade sig.

Den enda förbättring som var något att tala om, såg Fryer för den grupp som fick betalt för varje läst bok. Dessa elever läste betydligt mer – och förbättrades också på testet i läsförståelse.

I en annan studie såg forskarna just detta att det mest effektiva var om eleverna kände att belöningen var inom räckhåll, men att de riskerade att förlora den.

Slutsatsen (ungefär): betala ungarna för bra betyg om du vill  – men det lär inte hjälpa så mycket. I värsta fall kan det bli lite sämre. Om du vill ge en monetär belöning, fokusera på själva insatsen istället. Och bara om barnet är omotiverat.