Att lära hur man lär sig

  • av
När man pratar om studieteknik tänker man ofta på de konkreta sakerna. Hur man antecknar, hur man stryker under (och just stryka under borde man faktiskt inte ens göra, visar forskning).
När jag lyfte upp fem supermetoder i min bok så är det en av dem som skiljer sig mest från de andra. En som kräver ett helt nytt tankesätt, ett nytt sätt att se på lärande. Jag skulle säga att metoden nog är en av de viktigaste. För lär man sig den, om man verkligen jobbar in den, ja då kommer man också att ta till sig de andra.

Det handlar om att lära sig hur man lär sig. Att veta när man lär sig, och att märka när man inte gör det. Att känna till sina styrkor och svagheter. Att ta sig vidare när man kör fast. Att hela tiden utvärdera och förändra. Det forskare sett är att en del elever bara tycks ha det här – men de flesta inte. Och ofta så är det just det som skiljer framgångsrika elever från dem som lyckas lite sämre. Som tur är så visar studier också att det går att lära sig. Så tipsa dina barn/elever att de använder psykologiforskaren Barry Zimmermans supereffektiva modell nästa gång de pluggar till ett prov. Barry Zimmerman har tagit fram en enkel men rysligt effektiv modell som får med de här gobitarna. Han delar upp pluggandet i tre faser.

1. Inför – planeringsfasen. Det är här du analyserar uppgiften och sätter mål (att ha mål, både konkreta och mer långsiktiga, är bra för motivationen visar studier). Vad ska du egentligen göra? Hur svårt är det? Vad är ditt mål med pluggandet? Att få ett B på provet – något som på sikt kan hjälpa dig att komma in på den där gymnasieutbildningen du vill? Det är också här du bestämmer när, hur mycket och på vilket sätt du ska plugga. Vilka pluggmetoder passar bäst för uppgiften? Vad är svårast? Vad gör du om du kör fast? Hur kollar du att du kan det du tror att du kan?

2. Utförandet – pluggandet! Håll dig till planen, men utvärdera hela tiden. Funkar metoderna? Behöver du byta teknik?

3. Reflektionsfasen. Denna sista bit är så lätt att hoppa över, vi är ju klara! Provet är gjort! Men den är viktig. Det är nämligen utvärderingen som avgör hur bra det går nästa gång. Det är här du utvärderar ditt jobb. Höll du dig till planen? Jobbade du så mycket som du tänkt? Funkade teknikerna? Behöver du förändra något i din plan eller i vilka metoder du använde? Några minuter innan pluggandet drar igång, en plan att hålla sig till – och några minuter för att fundera igenom hur det gick.
Det kan göra all skillnad.