Diskutera och resonera – och minns mer

  • av

När vi funderar, resonerar och gör associationer kring ny information, när informationen på olika sätt blir meningsfull för oss, när vi förstår den på djupet, då minns vi också bättre det vi försöker lära oss, visar forskning. Att bearbeta informationen, att analysera den, titta på den ur olika infallsvinklar, det är sätt att göra den meningsfull. På så sätt skapar vi kopplingar i hjärnan till sådant vi redan kan. Och ju fler kopplingar, desto starkare minne. 

När informationen blir begriplig för oss ökar alltså chanserna att vi kommer ihåg den. Ett sätt är att ställa frågor till sig själv – eller som förälder eller lärare till sina barn eller elever. Bli som en fyraåring helt enkelt. ”Varför är det så?” ”Hur hänger det ihop?” Just detta, att ställa sig frågor på det man lär sig, lyfts ofta upp som en egen inlärningsmetod som effektivt bidrar till ett bättre lärande. 

Metoden har kort och gott fått namnet elaborative interrogation – ungefär ”utvecklande frågor”. Det handlar till exempel om att, när man läser en text – eller sitter vid middagsbordet för den delen – fråga sig själv hur det hela hänger ihop. Bara att fundera lite över om en viss nyhet eller annan information man får verkligen är sann ökar sannolikheten att vi minns budskapet senare. Man kan också jämföra olika tankar och idéer. På vilket sätt är de lika? Olika? 

Några som beskriver både den här tekniken och flera andra för att lära sig effektivare är en grupp inlärningsforskare som kallar sig The learning scientists, en bra källa för både elever, lärare och föräldrar och som tar utgångspunkt i senaste forskningen runt inlärning.