Förbered hjärnan

  • av

Skulle jag gå om högstadiet så är detta knep det jag skulle börja med. Forskning visar att ju mer du kan om ett ämne, desto lättare lär du dig – och minns nytt. Dessutom tappar man inte tråden lika lätt. Det tycks handla om att förbereda hjärnan.

Att man lättare lär sig om man kan något om ett ämne kanske inte är så konstigt. Vet du inget om politik, har du inte så mycket att hänga upp den nya informationen på om du läser en artikel om just politik. Men det går också att ”skapa” experter. I ett experiment som psykologiforskaren Daniel Willingham beskriver i sin bok Varför gillar elever inte skolan, fick en grupp personer läsa på lite om ett ämne som var helt nytt för dem. En annan grupp fick istället läsa mycket om ämnet. Därefter fick deltagarna från båda grupperna ytterligare fakta om ämnet. Forskarna upptäckte då att deltagarna som hade fått läsa på mycket om ämnet lättare lärde sig det nya än deltagarna som läst på mindre. Dessutom mindes de den nya informationen bättre.

Vi lär oss nya fakta genom att relatera dem till existerande kunskap, sådant vi redan vet. Som om våra tidigare minnen har krokar som vi kan hänga upp den nya informationen på. Och inga krokar – inga nya minnen. Har vi inget att koppla den nya informationen till är det helt enkelt väldigt svårt att få den att fastna.

Så skulle våra barn ägna, säg, tio minuter åt att få en övergripande bild av det som de ska gå igenom på morgondagens historielektion, skulle de alltså sannolikt både begripa och minnas betydligt mer – och sannolikt inte tappa tråden lika lätt. Det kan vara att kolla en film på Youtube, läsa igenom rubrikerna i boken eller hitta en sammanfattning. Tio minuter för att radikalt öka chanserna att maxa historieprovet.